Logo Logga in Bli medlem

Har vi rätt information om dig?

Som medlem ansvarar du för att Sveriges Farmaceuter har rätt information om dig. Det kan handla om att du ska vara föräldraledig, har börjat studera på nytt, bytt arbete, bytt sektion, är arbetssökande, har senarelagt din examen, blivit chef, m.m.

När vi har rätt information om dig:

Betalar du rätt medlemsavgift

🔹 Beroende på din arbetssituation kan du ha rätt till en reducerad medlemsavgift.
Läs mer

Får du rätt information från oss vid rätt tidpunkt

🔹 Inför avtalsrörelsen, evenemang, medlemsundersökningar, m.m. skickar vi information anpassad för just dig. Varje månad skickar dessutom förbundet ut nyhetsbrev baserat på din sektionstillhörighet. Innehållet i nyhetsbreven anpassas efter respektive sektion. 
Läs mer

🔹 Om du är chef har du tillgång till unika medlemsförmåner för dig. Exempelvis ingår en prenumeration på magasinet Chefstidningen i ditt medlemskap. 
Läs mer

🔹 Inför att du tar examen uppdateras ditt medlemskap och du får tillgång till fler medlemsförmåner. 
Läs mer

Nås du av vår information till dig

🔹 Om du byter telefonnummer, e-postadress eller flyttar ska du uppdatera det även hos oss för att vi ska kunna nå dig med viktig information.

Du uppdaterar dina uppgifter hos oss på "Min sida" genom att logga in.