Hoppa till huvudinnehåll Sveriges Farmaceuter Logga in Bli medlem
Flera farmaceuter tillsammans, representerar olika branscher

Om Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter samlar apotekare, receptarier och farmacistuderande i Sverige. Vi är Sveriges enda förbund exklusivt för farmaceuter.

En profession – ett förbund

Sveriges Farmaceuter är ett fack- och professionsförbund för apotekare och receptarier. Sveriges Farmaceuter driver och bevakar frågor som är viktiga för professionen. Ju fler vi är desto starkare är du som medlem! 

Vi är en partipolitiskt obunden och ideell organisation med drygt 7 100 medlemmar.

Vi ger våra medlemmar facklig service och stöd för ett hållbart arbetsliv och vi arbetar för att ge farmaceuter bättre yrkes- och arbetsvillkor.

Saco - vår centralorganisation

Sveriges Farmaceuter är ett av 21 medlemsförbund inom centralorganisationen Saco som samlar ungefär 960 000 akademiker. Sacos målsättning är att gemensamt utveckla och förbättra löner, arbetsmiljö och rättigheter för Sveriges akademiker.

Vår historia

Den 12 april 1903 bildades det som då kallades Sveriges Farmacevtförbund. Förbundet bildades för att utgöra en sammanslutning för alla farmaceuter som inte ägde ett eget apotek i Sverige och tillsammans gagna och utveckla yrket, bevaka farmaceuters förhållanden på arbetsplatserna och föra deras talan.