Hoppa till huvudinnehåll Sveriges Farmaceuter Logga in Bli medlem
En äldre person får en genomskinlig mugg med läkemedel från en farmaceut

Säkrare läkemedelsbehandling i hemmet - hur kan farmaceuten bidra?

Vården ställs inför nya utmaningar när allt fler patienter vårdas i hemmet. Fel i läkemedelshantering är en av de vanligaste patientsäkerhetsriskerna i hemsjukvård. Sveriges Farmaceuter har publicerat en rapport framtagen av SKR som visar hur farmaceuter på ett effektivt sätt kan bli en del av teamet i hälso- och sjukvården i hemmet, och därmed bidra till ökad patientsäkerhet.

I Sverige pågår en utveckling av hälso- och sjukvård och socialtjänst mot en mer nära vård. Samtidigt blir de äldres läkemedelsbehandling alltmer komplicerad. Rapporten Säkrare läkemedelsbehandling vid vård i hemmet – hur kan farmaceuten bidra? visar på ett allvarligt samhällsproblem med läkemedelsrelaterade problem som följd av felaktig läkemedelsanvändning.

Målet med rapporten är att beskriva ett nuläge, men också att visa på hur farmaceuter kan bidra med sin unika kompetens om läkemedel. Med fler farmaceuter längst ut i vårdkedjan – hos patienten – kan farmaceuter bidra till säkrad kvalitet av läkemedelshanteringen i hemmet, och därmed till ökad patientsäkerhet.

Om farmaceuternas roll i vårdteamet utvecklades skulle de enligt rapporten kunna bidra till säkrare läkemedelsbehandling, färre läkemedelsrelaterade problem, och minskat behov av vård på sjukhus och akutmottagningar.

Sofia Jonsson, farmaceut och universitetsadjunkt i farmakoterapi vid Uppsala universitet, har ställt samman rapporten som en del av Sveriges Kommuner och Regioners Nära vård-satsning, och Sveriges Farmaceuter har fått möjligheten att publicera den.

Läs rapporten här