Hoppa till huvudinnehåll Sveriges Farmaceuter Logga in Bli medlem

Datum:

27 juni

Tid:

14:30 - 15:30

Plats:

D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "B24", Almedalen

Läs mer

Sveriges Farmaceuter i Almedalen

Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för alla som vill diskutera samhällsfrågor. Årets Almedalsvecka genomförs under vecka 26 och Sveriges Farmaceuter deltar.

Förbundet deltar vid:

27 juni, 14:30 - 15:30. Debatt/rundabordssamtal: "Behövs receptarier? – Universiteten slår larm om bristande söktryck"

Beskrivning av samhällsfrågan:

Bristen på farmaceuter, dvs receptarier och apotekare hotar den långsiktiga kompetensförsörjningen på apotek. Tyvärr är intresset att utbilda sig till receptarie mycket lågt. Flera utbildningar i landet lyckas inte fylla platserna. Synlighet och yrkesroller behöver diskuteras.

Utökad information om evenemanget:

Apoteken har problem med den långsiktiga kompetensförsörjningen. Det råder brist på farmaceuter, på flera ställen i landet. Tyvärr är intresset att utbilda sig till receptarie mycket lågt och få apotekare väljer att arbeta på apotek en längre tid. Lärosätena ser ett sjunkande och i flera fall mycket lågt antal sökande till receptarieprogrammen. Flera utbildningar i landet lyckas inte fylla platserna.
 
Hur kan man öka synligheten? Är yrkestitlarna missvisande? Behöver yrkesrollerna ses över? Hur kan vi använda farmaceuternas kompetens optimalt inom hälso- och sjukvård för att möta behoven av läkemedel och rådgivning i samhället? Vad är lösningen på det sviktande intresset vi ser bland ungdomar idag?