Hoppa till huvudinnehåll Sveriges Farmaceuter Logga in Bli medlem

Publicerad: 2024-06-04 12:07

Nationella vårdkompetensrådet har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.

Rådet har varit i dialog med berörda aktörer inklusive Sveriges Farmaceuter och tagit fram förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Uppdraget har delredovisats till regeringen i juni och december 2023 och slutredovisas nu enligt regeringens uppdrag. Ett förslag till plan med så pass bred förankring hos de aktörer som ansvarar för vårdens kompetensförsörjning har inte gjorts tidigare.

Den nationella planen visar bland annat att det finns legitimerad vårdpersonal att tillgå i Sverige – men långt ifrån alla är sysselsatta i sin yrkesroll. 

Vårdkompetensrådet menar att svårigheten i att bedöma hur mycket personal som behövs i vården ofta grundar sig i att det behövs en djupare genomlysning av verksamheten. Det saknas också krav på processer för planering av resurser och kompetensförsörjning. Det leder i slutändan till att vårdpersonalen får ett orimligt uppdrag och tiden räcker inte till.

Vad gäller utbildning tog Sveriges Farmaceuter upp receptarieutbildningen där vi har lågt söktryck och låg genomströmning.

I rapporten tas också upp att i takt med nya vårdbehov och ny kunskap växer behovet av olika medicinska kompetenser, såsom t.ex. dietister, farmaceuter, kuratorer inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Länk till rapporten

Nyheter