Vad är projekt SENNA?

Senna logotyp, sennalöv i mitten och text som omringar där det står snabbare etablering av nyanlända farmaceuter

Sveriges Farmaceuter har för sjätte året beviljats främjandemedel för att snabba på och underlätta etableringen av nyanlända apotekare på den svenska arbetsmarknaden. Projektet heter SENNA (Snabbare etablering av nyanlända farmaceuter).

Ett viktigt projekt

Sveriges Farmaceuter uppskattar att minst 600 nyanlända farmaceuter har kommit till Sverige de senaste fem åren. Förbundet vill tillsammans med Sveriges Apoteksförening, Lif, Almega och Svensk Handel genom projektet korta vägen till legitimering och arbete. 

Senna, en medicinalväxt

Senna är ett växtsläkte vars blad kontinuerligt har funnits med i den svenska läkemedelsarsenalen sedan den första upplagan av svenska farmakopén utkom 1775. På den svenska marknaden finns idag de sennainnehållande läkemedlen Pursennid Ex-Lax och Agiolax samt naturläkemedlet Linella. 

Namnet på projekt SENNA har ett symbolvärde för farmaceuter då senna-växten är en medicinalväxt och används vid framtagning av vissa läkemedel.

Senna på sociala medier