Vad är projekt SENNA?

 

Om projekt SENNA

 

Senna logotyp, sennalöv i mitten och text som omringar där det står snabbare etablering av nyanlända farmaceuterSveriges Farmaceuter har beviljats främjandemedel för att snabba  på och underlätta etableringen av nyanlända apotekare på den  svenska arbetsmarknaden. Projektet heter SENNA, (Snabbare  etablering av nyanlända farmaceuter) och kommer att pågå under 2021.

Ett viktigt projekt

Sveriges Farmaceuter uppskattar att minst 600 nyanlända farmaceuter har kommit till Sverige de senaste fem åren. Förbundet vill tillsammans med Sveriges Apoteksförening, Lif, Almega och Svensk Handel genom projektet korta vägen till legitimering och arbete.

Arbetet kommer att ske i nära samarbete med Farmaceutkompis, som drivs av Farmaceuter utan Gränser.

Senna, en medicinalväxt

Senna är ett växtsläkte vars blad kontinuerligt har funnits med i den svenska läkemedelsarsenalen sedan den första upplagan av svenska farmakopén utkom 1775. På den svenska marknaden finns idag de sennainnehållande läkemedlen Pursennid Ex-Lax och Agiolax samt naturläkemedlet Linella. 

Namnet på projekt SENNA har ett symbolvärde för farmaceuter då senna-växten är en medicinalväxt och används vid framtagning av vissa läkemedel.

Informationsbroschyrer

Här hittar du informationsbroschyrer om hur man som farmaceut får legitimation i Sverige. Broschyrerna finns på svenska, engelska och arabiska.

Raka vägen till svensk legitimation - Svenska

Raka vägen till svensk legitimation - Engelska

Raka vägen till svensk legitimation - Arabiska

 

 

 

SENNA på sociala medier