Vad är projekt Senna?

Senna logotyp, sennalöv i mitten och text som omringar där det står snabbare etablering av nyanlända farmaceuter

Sveriges Farmaceuter har tillsammans med Sveriges Apoteksförening, Lif, Almega och Svensk Handel för sjunde året beviljats främjandemedel för att ge stöd och underlätta etableringen av nyanlända farmaceuter på den svenska arbetsmarknaden. Projektet heter Senna (Snabbare etablering av nyanlända farmaceuter).

Ett viktigt projekt

Sveriges Farmaceuter uppskattar att minst 600 nyanlända farmaceuter har kommit till Sverige de senaste fem åren. Förbundet vill tillsammans med Sveriges Apoteksförening, Lif, Almega och Svensk Handel genom projektet korta vägen till legitimering och arbete. 

Projektet leds av en projektledare som sedan juni 2022 är Katarina Nilsson-Sundström

Vad ingår i projektet?

För att underlätta för nyanlända apotekare och receptarier, erbjuder projekt Senna flera olika verktyg och aktiviteter, däribland:

  • Regelbundna studiecirklar inför teoretiskt kunskapsprov, 3 gånger per år
  • Kommunikationsträning och workshop inför praktiskt prov
  • Rådgivning och stöd
  • Föreläsningar
  • Studiebesök – apotek och läkemedelsföretag
  • Arbetsmarknadsmässa, Farmaforum

Aktuellt från projekt Senna
Kalendarium

Senna, en medicinalväxt

Senna är ett växtsläkte vars blad kontinuerligt har funnits med i den svenska läkemedelsarsenalen sedan den första upplagan av svenska farmakopén utkom 1775. 

Namnet på projekt SENNA har ett symbolvärde för farmaceuter då senna-växten är en medicinalväxt och används vid framtagning av vissa läkemedel.

What is project Senna?

To facilitate the establishment of newly arrived pharmacists on to the swedish labour-market, for the past six years, Sveriges Farmaceuter together with Sveriges Apoteksförening, Lif, Almega and Svensk Handel pursues project Senna.

Offering different activities such as is to give lecturing in pharmacological subjects, visits at pharmacies, visits at the pharmacy industry to teach and introduce the pharmacists who is studying to apply for a Swedish pharmacist licens. The aim of project Senna is to help shorten the path to work for immigrated university graduates. 

If you wish to contact the project manager of project Senna, please contact Katarina Nilsson-Sundström

 

Senna på sociala medier