Vanliga frågor och svar

Vad är det första som jag måste göra för att uppfylla kraven för att ansöka om legitimation som farmaceut i Sverige?

Här hittar du information hur du blir behörig enligt Socialstyrelsens för att du kan skicka in din ansökan om legitimation. Du börjar med att validera din farmaceutexamen se denna länk

https://legitimation.socialstyrelsen.se/legitimation/utanfor-euees/apotekare-utbildad-utanfor-EU-EES/

Vad innebär det att vara legitimerad i Sverige?

Legitimationen är ett uttryck för att en yrkesutövare står under samhällets tillsyn och har godkänts för yrkesverksamhet inom det område legitimationen avser. Den främsta betydelsen ligger i samhällets möjlighet att på ett märkbart och tydligt sätt – genom indragning av legitimationen – reagera när en legitimerad yrkesutövare allvarligt missköter sig.

Socialstyrelsen informerar här om vad det innebär att vara legitimerad i Sverige

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/vem-far-gora-vad/styrning-och-arbetsfordelning/halso-och-sjukvardspersonal/

Hur får jag svar på mina frågor om kompletteringsutbildningen?

Maila denna adress så får du svar på dina frågor: svensklegitimation-farmaci@uu.se 

Vilken hjälp med arbete och praktik kan jag få som ukrainsk flykting?

Det är lite olika bestämmelser på Arbetsförmedlingen vad som gäller när du kommer från Ukraina här kan du få information, informationen finns på flera olika språk

https://arbetsformedlingen.se/other-languages/ukrainska-ukrainska/svenska/ar-du-fran-ukraina

 

Hur kan jag få praktisk tjänstgöring, 6 månader, på apotek

Börja med att vara inskriven på arbetsförmedlingen, via arbetsförmedlingen är du försäkrad och i vissa fall får du ersättning från arbetsförmedlingen när du gör din praktiska tjänstgöring. Du måste vara inskriven på arbetsförmedlingen innan du gör den praktiska tjänstgöringen.

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/arbetspraktik

Hur kan jag få språkpraktik eller annan kortare praktik på apotek?

Sök upp ett apotek nära dig och fråga och gå in på de olika apotekens hemsidor för information för varje apotekskedja, den informationen brukar ofta finnas på apotekens karriärsidor, exempelvis jobba hos oss.

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/arbetspraktik

Hur gör jag för att söka praktisk tjänstgöring via Arbetsförmedlingen för en plats på apotek?

Meddelande från Arbetsförmedlingen:

Du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen, räkna med lång handläggningstid, kontakta apotek för en plats men gör klart din ansökan om praktik på Arbetsförmedlingen innan du skriver på med apoteket. 

Du söker praktik på ett digitalt sätt enhetligt för hela Arbetsförmedlingen. Du skall kontakta Arbetsförmedlingen via exempelvis Kundtjänst 0771-416416, för att få i din handlingsplan en aktivitet som heter Föreslå praktikplats. När man har fått den aktiviteten så kan deltagaren ansöka själv tillsammans med arbetsgivaren ansöka via nätet. Det finns speciella handläggare som tar hand om detta och kollar samtycke med facket vilket alltid behöver göras och sedan fattar beslut. 

När är kunskapsproven på Uppsala universitet år 2024?

Så här ser det ut inför 2024.

Teoretiska prov: 3 st, januari, maj och september.

Praktiska prov: 8 st , april, juni, augusti och december och två prov vid varje tillfälle.

Om du har frågor när det gäller kunskapsprovet maila till kunskapsprov-farmaci@uu.se

Vad gör projekt Senna?

Föreläsningar och studiebesök hittar du i Sennas kalendarium.

Här hittar du kalendern

Vill du veta mer om projekt Senna kan du läsa om det här

 

Kan jag ta del av inspelade föreläsningar vad gäller farmaci på Apotekarsocietetens webbplats?

Ja det kan du göra, det finns flera inspelningar som är öppen för alla, utan att vara medlem, och du som Sennadeltagare/studerar till svensk legitimation har ett specialerbjudande för att bli medlem i Apotekarsocieteten. 

Här finns inspelningarna: https://www.apotekarsocieteten.se/utbildning-och-aktiviteter/inspelade-aktiviteter/

 

Vad är Sveriges apoteksförening?

Här kan du läsa mer om Sveriges apoteksförening

http://www.sverigesapoteksforening.se/

Hur kan jag få göra ett studiebesök på ett apotek där jag bor?

Vill du göra ett studiebesök på ett apotek där du bor? Kontakta Sennas projektledare Katarina Nilsson Sundström, katarina.nilsson-sundstrom@sverigesfarmaceuter.se  så hjälper hon till att ordna ett studiebesök.

Hur kan jag få hjälp av arbetsförmedlingen när det gäller praktikplatser?

Den länk som finns gällande praktik är denna Arbetspraktik - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) den är heltäckande och guidar deltagaren att kontakta Arbetsförmedlingen via digitala tjänster ifall hen vill vet om denne kan beviljas praktik samt hur hen inkommer med uppgifter om en funnen praktikplats.

Vad gör jag om jag inte blir godkänd på mina försök på kunskapsproven enligt Socialstyrelsens väg till legitimation?

För en person som har blivit underkänd på sina 5 teoretiska eller 3 praktiska provförsök, är Socialstyrelsens väg till legitimation stängd. Det betyder att man måste söka sig till någon av de andra vägarna till legitimation. För apotekare till exempel finns det kompletterande utbildning man kan ansöka till, och det finns också det ordinarie apotekarprogrammet att ansöka till och då begära att få sina tidigare kurser tillgodoräknade (det är en fråga mellan den sökande och lärosätet). För receptarier finns för närvarande bara ordinarie receptarieprogrammet som alternativ väg till legitimation om man har misslyckats på Socialstyrelsens väg till legitimation.

För att ansöka till kompletterande utbildning eller ordinarie programmet, gör man ”som vanligt” när man ansöker till högskola/universitet i Sverige.

Vad kostar det att vara med i projekt Senna?

Det är kostnadsfritt att vara med i projekt Senna, du är välkommen att boka föreläsningar via kalendern se

https://www.sverigesfarmaceuter.se/senna/kalender-senna/  dock måste du avboka om du inte kan delta så att någon annan får din plats. Välkommen!

Hur söker jag till kompletteringsutbildningen i Uppsala?

Här är länkar med information hur du söker och hur du skickar in intyg från arbetsgivare och praktikplatser, samt resultat på det teoretiska kunskapsprovet som alla ger meritpoäng.

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=37091&lasar=23%2F24&typ=2

https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/84799

 

Hur söker jag en praktikplats för den praktiska tjänstgöringen?

Här är adresser till de olika apoteksföretagen, de som inte har någon mailadress kontaktar du det apotek du vill söka en plats. Praktikplatser söker du själv.

Apoteket AB rekrytering@apoteket.se

Apotek Hjärtat  praktik@apotekhjartat.se

DOZ Apotek   rekrytering@dozapotek.se

Kronans apotek se https://karriar.kronansapotek.se/lediga-jobb/ connecta roll student

Apoteksgruppen https://people.apoteksgruppen.se/connect

Kan jag vara med i Sveriges farmaceuter?

Ja! Som utländsk farmaceuter har du ett erbjudande att bli medlem i Sveriges farmaceuter se: https://www.sverigesfarmaceuter.se/Medlemskap/Medlemsavgifter/

Du behöver inte bli medlem men det är ett erbjudande till dig för 100 kr som en engångsavgift, under din studietid tills du fått en svensk legitimation och har börjat att arbeta som farmaceut i Sverige.

 

Hur ansöker jag om legitimationen?

För att ansöka om svensk legitimation som apotekare eller receptarie finns olika steg. Se länkarna nedan: 

  • Socialstyrelsen för att få sin utländska farmaceututbildning validerad/granskad: klicka här

Uppsala universitet

Göteborgs universitet

 

 

Hur anmäler jag mig till en föreläsning, studiebesök eller annan aktivitet som projekt Senna ordnar?

Om du vill delta vid något av Sennas aktiviteter så anmäler du dig här https://www.sverigesfarmaceuter.se/senna/kalender-senna/ när du har anmält dig så får du en bokningsbekräftelse till din e-post.v

Vad erbjuder projekt Senna för aktiviteter studiebesök, föreläsningar, studiecirklar mm?

Här hittar du kalendern som uppdateras varje vecka med nya aktiviteter under hösten 2022 se Kalender SENNA – Sveriges Farmaceuter

Hur går det till vid ett studiebesök på ett apotek?

Detta är konceptet studiebesök på apotek:

Bakgrund:
Sveriges Farmaceuter har för sjätte året beviljats Främjandemedel för att snabba på och underlätta etableringen av nyanlända apotekare på den svenska arbetsmarknaden. Projektet heter SENNA (Snabbare etablering av nyanlända farmaceuter).

Sennas deltagare bor på flera orter i Sverige. Projekt Senna vill erbjuda studiebesök på flera orter i Sverige. 

Syfte:
Syfte med studiebesöket är att deltagarna får besöka ett apotek och får en inblick det arbete som genomförs på ett apotek.

Målgrupp:
De som kommer på studiebesöket har liten eller ingen erfarenhet av Apotek i Sverige, de flesta är apotekare men det kan förekomma receptarier. Målgruppen kan svenska och informationen skall vara på svenska.

Exempel på upplägg:
En farmaceut visar apoteket, både egenvård och receptur. Berättar lite om företaget och det budskap som apoteket vill att deltagarna skall ta del av

  • Recepturen och expediering av recept. 
  • Genomgång av egenvården
  • informationskrav i egenvården
  • Famalådorna, alla delarna på apoteket
  • Kundmötet med kommunikation/information till kund
  • Lite funktioner ex LMA, narkotika, spädningar, ansvarsområden på apotek och lite kort om licenser.

Apotekschef/ansvarig utformar studiebesöket på det sätt som är bäst för att den dagliga driften ska påverkas allt för mycket. Förslagsvis bokas en tid där det generellt är lite lugnare på apoteket.

 Projektledaren för Senna deltar när det är möjligt.

Kan jag läsa medicinsvenska för farmaceuter? Is it possible to study Swedish for foreign pharmacists?

Yes you can take lessons for pharmacists at a school in Huddinge, Stockholm find contactinformation in the PDF below.  

Ja, medicinsvenska finns i Huddinge du hittar kontaktperson i PDF:en nedan. 

swedish-for-medical-personnel.pdf

 

Hur avbokar jag när jag fått förhinder för att delta vid en aktivitet med projekt Senna?

Avbokning gör du via bokningsbekräftelsen som du fick när du bokade en plats. Ibland är det brist om platser och vi har kö till platserna så det är viktigt att du avbokar din plats om du inte kan komma.

Hur hittar jag information om komletteringsutbildningen i Uppsala?

På Uppsala universitets hemsida kan du läsa om kompletteringsutbildningen i Uppsala. Där kan du också ta del av utländska farmaceuters berättelser, de har studerat på kompletteringsutbildningen.

Här hittar du det

Hur hittar jag information om kompletteringsutbildningen i Göteborg?

På Göteborgs universitets hemsida kan du läsa om kompletteringsutbildningen i Göteborg. 

Här hittar du det

Hur kan jag förbereda mig inför det teoretiska kunskapsprovet?

Ett sätt att förbereda dig på, är genom att öva på tidigare teoretiska kunskapsprov. 

Här finns tidigare kunskapsprov till det teoretiska provet

Senna erbjuder även studiecirklar. Du hittar aktuella datum om dessa i kalendariet:

Kalender Senna – Sveriges Farmaceuter

Finns det kundfall som jag kan öva på inför det praktiska provet?

Ja, Uppsala universitet har lagt ut kundfall att öva på Att förbereda sig inför det praktiska provet.

Se kundfall https://www.uu.se/utbildning/ny-i-sverige-vill-studera/arbeta-som-farmaceut-i-sverige/kunskapsprov-farmaceuter/forberedelser-praktiskt-prov/

Om du vill skriva ut fallen, gör så här: För att skriva ut fallen för respektive station så finns det en knapp som heter ”skriv ut” längst ned till höger på hemsidan.

Du kan också delta vid Sennas kommunikationsföreläsning och workshop inför det praktiska provet se Sennas kalender https://www.sverigesfarmaceuter.se/senna/kalender-senna/

 

Hur kan jag veta vad kursmålen för varje del i det teoretiska provet är?

Här kan du se kursmålen och förslag på litteratur för att förbereda dig inför det teoretiska kunskapsprovet

https://www.uu.se/utbildning/studieplan?query=2546