Nyhetsbrev, SENNA-bladet

SENNA-bladet, projektets egna nyhetsbrev

Projekt SENNA kommer löpande att skicka ut nythetsbrev där du som prenumerant får ta del av det som är aktuellt inom projektet. 

SENNA-bladet 2020

Sennabladet nummer 1: 2020-03-03
Sennabladet nummer 2: 2020-03-30

SENNA-bladet 2019

Sennabladet nummer 1 : 2019-03-01
Sennabladet nummer 2 : 2019-04-04
Sennabladet nummer 3 : 2019-05-02
Sennabladet nummer 4 : 2019-05-27
Sennabladet nummer 5 : 2019-08-01
Sennabladet nummer 6 : 2019-09-09
Sennabladet nummer 7 : 2019-10-25
Sennabladet nummer 8 : 2019-12-26

SENNA-bladet 2018

Nummer 1, 2018-03-01

Nummer 2, 2018-04-04

Nummer 3, 2018-05-08

Nummer 4, 2018-05-29

Nummer 5, 2018-06-08

Nummer 6, 2018-09-04

Nummer 7, 2018-10-18

Nummer 8, 2018-12-03

Nummer 9, 2018-12-21

 

SENNA-Bladet 2017

Nummer 1, 2017-07-07

Nummer 2, 2017-08-31

Nummer 3, 2017-10-10

Nummer 4, 2017-11-08