Aktuellt

På denna sida publiceras nyheter inom SENNA-projektet löpande. Har du frågor eller tips? Kontakta sara.antar@sverigesfarmaceuter.se

Studiebesök på Roche AB

2018-06-13 09:29

Studie- och arbetsplatsbesök på Astra Zeneca i Södertälje

2018-06-13 09:28

Seminarium i Malmö: Den svenska läkemedels- och apoteksmarknaden

2018-05-07 15:48

Är du nyanländ farmaceut och vill veta mer om svensk arbetsmarknad? SENNA-projektet, ApoEx och...

Studiecirkel för nyanlända farmaceuter i Stockholmsregionen

2018-04-23 10:33

Läkemedels- och apoteksmarknaden i Sverige Välkommen att delta i en studiecirkel som ger dig en...

Studiebesök på giftinformationscentralen

2018-04-13 12:08

Studiebesök på giftinformationscentralen För nyanlända farmaceuter. Välkommen till Giftinformatio...

Studiebesök på TLV

2018-04-05 15:13

Studiebesök på Tandvårds- och läkemedelsverket(TLV) Datum: Torsdag 3/5 Tid: kl 15:00- 16:30 Plats...

Seminarium för nyanlända apotekare i Örebroregionen

2018-04-03 10:45

Läkemedels- och apoteksmarknaden i Sverige Välkommen till ett seminarium som beskriver den svensk...

Seminarium i Malmö för nyanlända farmaceuter/apotekare

2017-11-13 11:29

Läkemedels- och Apoteksmarknaden i Sverige Välkommen att vara med om ett seminarium som ger dig...

Läkemedelskongressen 7-8 november

2017-10-11 13:59

Den 7-8 november infallet Läkemedelskongressen i Stockholm. Kongressen är en mötesplats och...

Seminarium för nyanlända apotekare i Göteborgsregionen

2017-09-28 15:53

Läkemedels- och apoteksmarknaden i Sverige Välkommen att vara med om ett seminarium som ger dig...

Seminarium för nyanlända apotekare i Göteborgsregionen(2)

2017-09-28 15:53

Läkemedels- och apoteksmarknaden i Sverige Välkommen att vara med om ett seminarium som ger dig...

Arbetsförmedlingens checklista tillgänglig på hemsidan

2017-09-23 10:04

Nu har Sveriges Farmaceuter lagt ut Arbetsförmedlingens checklista för nyanlända apotekare och...

Studiecirkel för nyanlända farmaceuter/apotekare

2017-09-12 08:22

Läkemedels- och Apoteksmarknaden i Sverige Välkommen att vara med om 5 kvällar som ger dig bred...

Förbundsdirektör och SENNA träffar riksdagsledamot

2017-08-29 15:01

Idag träffade Sveriges Farmaceuters förbundsdirektör Jenny Harlin tillsammans med SENNA och Bernt...

Nätverksmötet från den 27 juli

2017-08-14 13:58

Den 27 juli var det första mötet för nätverket för nyanlända apotekare i SENNA projekt, SENNA...

Nätverk för doktorer i t ex farmakologi, doktorander inom området och forskare

2017-08-10 16:20

”Sveriges Farmaceuter har fått främjandemedel för att snabba på och underlätta för nyanlända...

Regionala nätverk för nyanlända farmaceuter

2017-07-19 14:06

Vill du som nyanländ farmaceut, med apotekarexamen utanför EU/EES, delta i ett regionalt nätverk ...

Nätverk för dig som är arbetsgivare

2017-07-12 15:27

Sveriges farmaceuter har fått projektmedel för att under resten av året 2017 verka för att snabba...

Nätverk för dig som är nyanländ farmaceut

2017-07-12 15:05

Vill du som nyanländ farmaceut ingå i ett nätverk för farmaceuter! Regionalt, lokalt eller...