04 mars 2021, 13:16

Studiestöd inför teoretiskt kunskapsprov

Välkommen att delta i projekt SENNAs studiecirkel som ger dig en bred kunskap inom farmaciområdet och den svenska arbetsmarknaden! Studiecirkeln, som vanligtvis sker fysiskt i Stockholm, ges i år digitalt via mötesverktyget Zoom. 

Under denna "cirkel" träffas vi online vid 6 tillfällen och tar oss igenom de viktigaste ämnesområdena inom farmaci och inför det teoretiska kunskapsprovet. Detta görs för att ge dig som nyanländ/utländsk farmaceut kunskap som du kan ha nytta av när du arbetar som apotekare/receptarie i Sverige men även för att ge dig bättre förutsättningar att klara av den teoretiska delen av kunskapsprovet för att erhålla svensk yrkes-legitimation.

Klicka här för att läsa mer om studiecirkeln och anmäla dig

Nyheter

17 juni 2022, 07:55

Uppstart för studiecirklar i juli

Studiecirklarna inför kunskapsprovet i september ges 6-7/7 och 11-14/7 ca kl. 16.30-20 på plats i...

10 juni 2022, 08:29

Projekt Senna får ny projektledare

Projekt Senna har återigen blivit beviljat främjandemedel,  något Sveriges Farmaceuter skrev om h...

03 december 2021, 14:20

Studiecirkel inför Teoretiska kunskapsprovet via Uppsala universitet

Ska du skriva det teoretiska kunskapsprovet via Uppsala universitet? Anmäl dig då till...