03 juni 2021, 14:59

Studiestöd inför det teoretiska kunskapsprovet

Välkommen att delta i projekt SENNAs andra studiecirkel för år 2021 som ger dig en bred kunskap inom farmaciområdet och den svenska arbetsmarknaden!

Studiecirkeln, som vanligtvis sker fysiskt i Stockholm, ges numera digitalt via mötesverktyget Zoom. Vi har digitaliserat stora delar av projekt SENNA p.g.a. Covid-19.

Under denna "cirkel" träffas vi online vid 6 tillfällen och tar oss igenom de viktigaste ämnesområdena inom farmaci och inför det teoretiska kunskapsprovet (nästa kunskapsprov äger rum den 21 september 2021). Detta görs för att ge dig som nyanländ/utländsk farmaceut kunskap som du kan ha nytta av när du arbetar som apotekare/receptarie i Sverige men även för att ge dig bättre förutsättningar att klara av den teoretiska delen av kunskapsprovet för att erhålla svensk yrkes-legitimation.

Anmälan är kostnadsfri men bindande, begränsat antal platser!

Anmäl dig här

Nyheter

17 juni 2022, 07:55

Uppstart för studiecirklar i juli

Studiecirklarna inför kunskapsprovet i september ges 6-7/7 och 11-14/7 ca kl. 16.30-20 på plats i...

10 juni 2022, 08:29

Projekt Senna får ny projektledare

Projekt Senna har återigen blivit beviljat främjandemedel,  något Sveriges Farmaceuter skrev om h...

03 december 2021, 14:20

Studiecirkel inför Teoretiska kunskapsprovet via Uppsala universitet

Ska du skriva det teoretiska kunskapsprovet via Uppsala universitet? Anmäl dig då till...