03 juli 2019, 14:46

Projekt Senna i Almedalen

Denna vecka har projekt Senna varit i Almedalen. Fokus har varit samtal om integration, kompletteringsutbildning, nyanländas situation och den farmaceutiska arbetsmarknaden. Det har även  diskuterats digitaliseirng, existentiell hälsa, utanförskap och arbetsförmedlingens reformering.  

Projektledare för Senna är Sara Antar, hon bär med sig många viktiga samtal från deltagandet i Almedalen. 

- Almedalen var fantastiskt! Det är särskilt två seminarier som jag deltog vid som är extra viktiga att lyfta. Dels seminariet anordnat av Uppsala Universitet där panelen diskuterade behovet av att behålla och utöka platserna på de farmaceutiska kompletteringsutbildningarna vid Uppsala och Göteborgs Universitet. Men även seminariet tillsammans med Rådet för Integration i Arbetslivet (RIA) där arbetsmarknadsministern Ylva Johansson och övriga arbetsmarknadsparter (LO, AF, SKL, arbetsgivarverket, SACO) diskuterade Sveriges framtida arbetsmarknadssituation, säger Sara Antar.

Bild: Sara Antar i Almedalen, Visby

Nyheter

14 november 2019, 17:14

Ska du skriva det teoretiska kunskapsprovet den 23/januari?

Det finns studiehjälp att få kostnadsfritt via SENNA! Anmäl dig via länkarna: Studiecirkel i...

13 november 2019, 13:10

Inläsningsstöd online

Inläsningsstöd kunskaprov 23/jan Nytt upplägg av inläsningsstödet online! Du som har fått beslut ...

09 oktober 2019, 08:41

Äntligen dags för årets arbetsmarknadsdag Farmaforum!

Vi inom projekt SENNA ser fram emot att du deltar under Farmaforum 4:e november i Uppsala. Ta...