2019-07-03

Projekt Senna i Almedalen

Denna vecka har projekt Senna varit i Almedalen. Fokus har varit samtal om integration, kompletteringsutbildning, nyanländas situation och den farmaceutiska arbetsmarknaden. Det har även  diskuterats digitaliseirng, existentiell hälsa, utanförskap och arbetsförmedlingens reformering.  

Projektledare för Senna är Sara Antar, hon bär med sig många viktiga samtal från deltagandet i Almedalen. 

- Almedalen var fantastiskt! Det är särskilt två seminarier som jag deltog vid som är extra viktiga att lyfta. Dels seminariet anordnat av Uppsala Universitet där panelen diskuterade behovet av att behålla och utöka platserna på de farmaceutiska kompletteringsutbildningarna vid Uppsala och Göteborgs Universitet. Men även seminariet tillsammans med Rådet för Integration i Arbetslivet (RIA) där arbetsmarknadsministern Ylva Johansson och övriga arbetsmarknadsparter (LO, AF, SKL, arbetsgivarverket, SACO) diskuterade Sveriges framtida arbetsmarknadssituation, säger Sara Antar.

Bild: Sara Antar i Almedalen, Visby

Nyheter

Hjälp inför det praktiska provet 27:e samt 29:e augusti!

2019-08-08 10:42

Om du är anmäld till det praktiska kunskapsprovet den 27:e eller 29:e augusti har Projekt SENNA...

Hjälp inför kunskapsprovet den 12 september

2019-07-25 12:39

Hej alla fantastiska farmaceuter med utländsk examen! Du som har fått beslut om att skriva...

Projekt Senna i Almedalen

2019-07-03 14:46

Denna vecka har projekt Senna varit i Almedalen. Fokus har varit samtal om integration,...