05 april 2019, 18:18

Förberedande studiecirkel inför kunskapsprov

Välkommen att delta i en studiecirkel som ger dig en bred kunskap om den svenska läkemedels- och apoteksmarknaden! Detta är den första studiecirkeln för 2019 och anordnas som förberedelse inför kunskapsprovet för farmaceuter som äger rum den 23 Maj 2019 på Uppsala universitet.

Under denna "cirkel" ses vi vid 6 tillfällen där vi tar oss igenom de viktigaste ämnesområdena inom farmaci och inför provtillfället. Detta görs för att ge dig som nyanländ farmaceut kunskap som du kan ha nytta av när du arbetar som apotekare eller receptarie i Sverige men även för att ge dig bättre förutsättningar att klara av den teoretiska delen av kunskapsprovet.

Datum för studiecirkeln:

Tillfälle 1: 11/4-2019 Kl. 17:00 – 20:00

Tillfälle 2: 18/4-2019 Kl. 17:00 – 20:00

Tillfälle 3: 23/4-2019 Kl. 17:00 – 20:00

Tillfälle 4: 2/5-2019 Kl. 17:00 – 20:00

Tillfälle 5: 7/5-2019 Kl. 17:00 – 20:00

Tillfälle 6: 16/5-2019 Kl. 17:00 – 20:00

Var: Konferensen, Vasagatan 48, Stockholm
Språk: Svenska
Kursledare: Marcus Kjellander och Sara Antar

Information: Vi tar emot 18 deltagare. De som anmäler sig först erhåller platserna. Man anmäler sig till hela studiecirkeln och kontaktar sara.antar@sverigesfarmaceuter.se om man inte kan närvara vid något tillfälle. Det bjuds på lättare tilltugg under träffarna.

Varmt välkommen!

Sara Antar, SENNA-projektledare, Sveriges Farmaceuter

Nyheter

14 november 2019, 17:14

Ska du skriva det teoretiska kunskapsprovet den 23/januari?

Det finns studiehjälp att få kostnadsfritt via SENNA! Anmäl dig via länkarna: Studiecirkel i...

13 november 2019, 13:10

Inläsningsstöd online

Inläsningsstöd kunskaprov 23/jan Nytt upplägg av inläsningsstödet online! Du som har fått beslut ...

09 oktober 2019, 08:41

Äntligen dags för årets arbetsmarknadsdag Farmaforum!

Vi inom projekt SENNA ser fram emot att du deltar under Farmaforum 4:e november i Uppsala. Ta...