2018-07-09

Ändringar i processen för kunskapsprov

Sveriges Farmaceuters påverkansarbete gör skillnad! Nu genomför Socialstyrelsen förändringar i kunskapsprocessen för hälso- och sjukvårdspersonal som är utbildade utanför EU och EES. Förändringarna avser alla legitimationsyrken och innebär följande:

• Den period som den sökande har på sig för att klara samtliga moment i kunskapsprovsprocessen förlängs från två år till fem år.

• Antalet praktiska provförsök utökas och blir desamma som de teoretiska – alltså tre istället för två.

• De prov som skrivs fram till och med 30 juni 2019 ska inte räknas in i det totala antalet prov som den sökande har på sig. Efter 1 juli 2019 kommer det maximala antalet försök att var tre till antalet.

• Förändringarna gäller samtliga legitimationsyrken.

På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om beslutet. 

 

Nyheter

Hjälp inför det praktiska provet 27:e samt 29:e augusti!

2019-08-08 10:42

Om du är anmäld till det praktiska kunskapsprovet den 27:e eller 29:e augusti har Projekt SENNA...

Hjälp inför kunskapsprovet den 12 september

2019-07-25 12:39

Hej alla fantastiska farmaceuter med utländsk examen! Du som har fått beslut om att skriva...

Projekt Senna i Almedalen

2019-07-03 14:46

Denna vecka har projekt Senna varit i Almedalen. Fokus har varit samtal om integration,...