09 juli 2018, 13:33

Ändringar i processen för kunskapsprov

Sveriges Farmaceuters påverkansarbete gör skillnad! Nu genomför Socialstyrelsen förändringar i kunskapsprocessen för hälso- och sjukvårdspersonal som är utbildade utanför EU och EES. Förändringarna avser alla legitimationsyrken och innebär följande:

• Den period som den sökande har på sig för att klara samtliga moment i kunskapsprovsprocessen förlängs från två år till fem år.

• Antalet praktiska provförsök utökas och blir desamma som de teoretiska – alltså tre istället för två.

• De prov som skrivs fram till och med 30 juni 2019 ska inte räknas in i det totala antalet prov som den sökande har på sig. Efter 1 juli 2019 kommer det maximala antalet försök att var tre till antalet.

• Förändringarna gäller samtliga legitimationsyrken.

På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om beslutet. 

 

Nyheter

14 november 2019, 17:14

Ska du skriva det teoretiska kunskapsprovet den 23/januari?

Det finns studiehjälp att få kostnadsfritt via SENNA! Anmäl dig via länkarna: Studiecirkel i...

13 november 2019, 13:10

Inläsningsstöd online

Inläsningsstöd kunskaprov 23/jan Nytt upplägg av inläsningsstödet online! Du som har fått beslut ...

09 oktober 2019, 08:41

Äntligen dags för årets arbetsmarknadsdag Farmaforum!

Vi inom projekt SENNA ser fram emot att du deltar under Farmaforum 4:e november i Uppsala. Ta...