Aktuellt

På denna sida publiceras nyheter inom SENNA-projektet löpande. Har du frågor eller tips? Kontakta erika.larsson@sverigesfarmaceuter.se 

Farmaforum den 12 december

2018-11-15

Välkommen till Farmaforum Farmaforum är den enda arbetsmarknadsdagen som vänder sig direkt till d...

Heldagsseminarium i Umeå på Norrlands universitetssjukhus

2018-10-30

Välkommen till ett heldagsseminarium i Umeå på Norrlands universitetssjukhus, fredagen den 16...

Studiecirkel 4

2018-10-30

Studiecirkel 4 Nu är det dags för årets sista studiecirkel om den svenska läkemedelsbranschen....

Projekt Senna på FIP-kongressen

2018-09-06

Den 2-6 september anordnas FIP-kongressen, i år i Glasgow. FIP står för "International...

Ny kontaktperson för projekt SENNA

2018-09-04

Sedan 1 september ersätter Erika Larsson, Bernt Jakobson som ny projektledare för Projekt Senna. ...

Studiecirkel för nyanlända farmaceuter i Stockholmsregionen

2018-08-08

Välkommen att delta i en studiecirkel som ger dig en bred kunskap om den svenska läkemedels- och...

Studiebesök på Pfizer

2018-08-02

Ändringar i processen för kunskapsprov

2018-07-09

Sveriges Farmaceuters påverkansarbete gör skillnad! Nu genomför Socialstyrelsen förändringar i...

Studiecirkel för nyanlända farmaceuter i Stockholmsregionen

2018-06-25

Välkommen att delta i en studiecirkel som ger dig en bred kunskap om den svenska läkemedels- och...

Kunskapsprov och inläsningsstöd

2018-06-14

Anmälan till det teoretiska kunskapsprovet Under 2018 planeras det teoretiska kunskapsprovet...

Studiebesök på Boehringer Ingelheim

2018-06-13

Studiebesök på Roche AB

2018-06-13

Studie- och arbetsplatsbesök på Astra Zeneca i Södertälje

2018-06-13

Seminarium i Malmö: Den svenska läkemedels- och apoteksmarknaden

2018-05-07

Är du nyanländ farmaceut och vill veta mer om svensk arbetsmarknad? SENNA-projektet, ApoEx och...

Studiecirkel för nyanlända farmaceuter i Stockholmsregionen

2018-04-23

Läkemedels- och apoteksmarknaden i Sverige Välkommen att delta i en studiecirkel som ger dig en...

Studiebesök på giftinformationscentralen

2018-04-13

Studiebesök på giftinformationscentralen För nyanlända farmaceuter. Välkommen till Giftinformatio...

Studiebesök på TLV

2018-04-05

Studiebesök på Tandvårds- och läkemedelsverket(TLV) Datum: Torsdag 3/5 Tid: kl 15:00- 16:30 Plats...

Seminarium för nyanlända apotekare i Örebroregionen

2018-04-03

Läkemedels- och apoteksmarknaden i Sverige Välkommen till ett seminarium som beskriver den svensk...

Seminarium i Malmö för nyanlända farmaceuter/apotekare

2017-11-13

Läkemedels- och Apoteksmarknaden i Sverige Välkommen att vara med om ett seminarium som ger dig...

Läkemedelskongressen 7-8 november

2017-10-11

Den 7-8 november infallet Läkemedelskongressen i Stockholm. Kongressen är en mötesplats och...