">

Sveriges Farmaceuter sponsrar Farmaceutpodden

Under hösten 2020 inledde Sveriges Farmaceuter ett samarbete och sponsorskap av Farmaceutpodden. På denna sida hittar du en sammanställning av de avsnitt som sponsrats av förbundet.

Om Farmaceutpodden

I Farmaceutpodden blandar apotekaren Isabella Stenmark intervjuer med inspirerande personer med frågeställningar och tankar som rör samhällets läkemedelsexperter - farmaceuterna!

Bild på Isabella Stenmark som driver Farmaceutpodden

Farmaceutpodden drivs av apotekaren Isabella Stenmark

Om avsnittet "Försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst"

Visste du att TLV har fått i uppdrag av regeringen att utveckla farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek? Visste du att försöksverksamhet med tjänsten Inhalationsvägledning, redan nu erbjuds på cirka 150 apotek? I det här avsnittet hör ni Anna Montgomery, disputerad apotekare och senior utredare på TLV, som är projektledare för regeringsuppdraget om farmaceutiska tjänster på apotek. Vad innebär regeringsuppdraget och hur arbetar TLV med det? Hur skiljer sig en farmaceutisk tjänst från den rådgivning som redan ingår i apotekens grunduppdrag? Vilka andra farmaceutiska tjänster kommer att testas inom ramen för försöksverksamheten? Farmaceutiska tjänster finns på apotek i många andra länder men ännu inte i Sverige. Tiden framöver är otroligt spännande för utvecklingen av svenska apotek. Gav avsnittet dig blodad tand? Du kan läsa mer om TLVs arbete i bloggen Policylabb och första delrapporten Försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst.

 

 

Anna Montgomery. Foto: privat.

 

Lyssna på avsnittet här.


 

Tidigare avsnitt sponsrade av Sveriges Farmaceuter

 

"Apotekaren vid Uppsala Monitoring Center"

Hur upptäcks ovanliga biverkningar? Vad är ett nationellt farmakovigilanssystem? Och vad är AMA som håller på att bildas i Afrika? I det här avsnittet hör ni apotekaren Anna Hegerius som arbetar på UMC (Uppsala Monitoring Centre). Förutom att berätta om sin roll på UMC, får ni höra mer om UMCs viktiga internationella uppdrag, hur en misstänkt biverkning utreds och varför det är så viktigt med nationella farmakovigilanssystem. 

Lyssna på avsnittet här.

"Årets farmaceut 2021"

Årets farmaceut är Sveriges Farmaceuters prestigefyllda årliga utmärkelse, som tilldelas en apotekare eller receptarie som gjort betydande insatser för farmacin i Sverige. Apotekaren Maria Landgren tilldelades i september den fina utmärkelsen Årets Farmaceut. 

Lyssna på avsnittet här.

"Välvald"

I det här avsnittet berättar Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg på Sveriges Apoteksförening mer om Välvald och om hur apoteken branschgemensamt driver olika miljö- och hållbarhetsfrågor.

Lyssna på avsnittet här.

"Apotekaren som blev läkare"

Sara Kristersson är apotekare och har nyligen fått sin läkarexamen. I det här avsnittet berättar hon om sina erfarenheter som apotekare, främst inom Regulatory Affairs, men framförallt om det stora beslutet att läsa till läkare.

Lyssna på avsnittet här.

"Felexpeditioner"

Det här avsnittet som handlar om felexpeditioner, gästas av Caroline Day, en oerhört kompetent receptarie som Isabella har haft nöjet att arbeta med. Felexpeditioner är ett viktigt ämne att prata om, därför delar både Caroline och Isabella med sig av sina erfarenheter, varnar för fallgropar, berättar om egna missöden och om vilka läxor de har lärt sig.

Lyssna på avsnittet här.