Säkrare läkemedelsbehandling vid vård i hemmet - hur kan farmaceuten bidra?

När allt fler patienter vårdas i hemmet, ställs vården inför nya utmaningar. Fel i läkemedelshantering är en av de vanligaste patientsäkerhetsriskerna i hemsjukvård. Hur kan farmaceuten bidra till en säkrare läkemedelshantering vid vård i hemmet?

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), har tagit fram en rapport som beskriver de utmaningar vården står inför när allt fler patienter vårdas i hemmet i stället för på sjukhus och andra vårdinrättningar. Sofia Jonsson, farmaceut och universitetsadjunkt i farmakoterapi vid Uppsala universitet, har ställt samman rapporten som en del av SKR:s Nära vård-satsning. Sveriges Farmaceuter har fått den unika möjligheten att publicera rapporten, och eftersom det ligger i linje med våra strategiska mål för professionsfrågor har vi valt att göra det.

Rapporten beskriver ett nuläge, men den visar också på lösningar där farmaceuter i team med andra vårdprofessioner kan bidra till en läkemedelsanvändning med färre fel i den förskrivna läkemedelsbehandlingen – och även när det gäller patientens egenvårdsbehandling med receptfria läkemedel.

Sveriges Farmaceuter anser att det är viktigt att rapporten sprids till både beslutsfattare och intressenter eftersom det kan stärka farmaceuternas roll i vårdkedjan.

Rapporten hittar du här:
Säkrare läkemedelsbehandling vid vård i hemmet - hur kan farmaceuten bidra?

Frågor besvaras av:
Sandra Jonsson, förbundsordförande
Erika Larsson, professionsutvecklare

Läs mer: En intervju med rapportens författare Sofia Jonsson i Svensk Farmaci hittar du här: "Dags att farmaceuter tar steget till vården i hemmet"