Säkrare läkemedelsbehandling vid vård i hemmet - hur kan farmaceuten bidra?

När allt fler patienter vårdas i hemmet, ställs vården inför nya utmaningar. Fel i läkemedelshantering är en av de vanligaste patientsäkerhetsriskerna i hemsjukvård. Hur kan farmaceuten bidra till en säkrare läkemedelshantering vid vård i hemmet?

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), har tagit fram en rapport som beskriver de utmaningar vården står inför när allt fler patienter vårdas i hemmet i stället för på sjukhus och andra vårdinrättningar. Rapporten beskriver ett nuläge, men den visar också på lösningar där farmaceuter i team med andra vårdprofessioner kan bidra till en läkemedelsanvändning med färre fel i den förskrivna läkemedelsbehandlingen – och även när det gäller patientens egenvårdsbehandling med receptfria läkemedel.

Sofia Jonsson, farmaceut och universitetsadjunkt i farmakoterapi vid Uppsala universitet, har ställt samman rapporten som en del av SKR:s Nära vård-satsning. 

Rapporten hittar du här:
Säkrare läkemedelsbehandling vid vård i hemmet - hur kan farmaceuten bidra?

Läs mer: En intervju med rapportens författare Sofia Jonsson i Svensk Farmaci hittar du här: "Dags att farmaceuter tar steget till vården i hemmet"