">

Om du skulle göra fel i din yrkesutövning

Om du gör fel, tänk på följande:

  • Det är svårt att vara objektiv i sitt egna ärende, be därför gärna om råd och hjälp omedelbart.
  • Informera din närmaste chef.
  • Skriv ner din bild av händelsen steg för steg, om du kommer ihåg den. Notera speciella omständigheter – t.ex. låg bemanning, tekniska problem, bristande rutiner, stress.
  • Det är viktigt med dialog och öppenhet mellan inblandade när intern utredning sker. Men låt inte andra på arbetsplatsen påverka din redogörelse. Du ska ge din version.
  • På förbundskansliet kan du få råd och stöd hur du ska hantera situationen. Kansliet kan ge information och rådgivning, hjälpa till att utforma skrivelser och ge allmän stöttning.  Kontakta oss gärna