Legitimation för apotekare och receptarier

Apotekare och receptarie är skyddade yrkestitlar och får endast användas av den som innehar en legitimation.

För vissa yrken i hälso- och sjukvården och tandvården krävs legitimation. Legitimationen är en garanti för att personen har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket. Legitimation som apotekare och receptarie utfärdas av Socialstyrelsen. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.

Yrkestitlarna apotekare och receptarie är skyddade, vilket innebär att enbart den som har legitimation får använda titeln. Det är straffbart att använda sig av en yrkestitel utan legitimation. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen, inklusive legitimerade apotekare och receptarier. Ett ärende kan öppnas om IVO t.ex. får kännedom om att någon hälso- och sjukvårdspersonal kan utgöra en fara för patientsäkerheten. Läs mer på IVO:s webbplats.

➡️ Om du skulle göra fel i din yrkesutövning

➡️ Legitimationserbjudande för nyutexaminerade