FOKUS – ett poängsystem för kompetensutveckling

Poängsystemet FOKUS står för FOrtlöpande KompetensUtveckling för yrkesverksamma inom Sveriges Farmaceuter. FOKUS innebär att man samlar poäng på genomförd kompetensutveckling.

Fokuslogotyp, orm i mitten och det står fokus. omringande text säger fortlöpande kompetensutveckling för Sveriges farmaceuter

Medlemmar i Sveriges Farmaceuter kan samla FOKUS-poäng för genomförd kompetensutveckling. FOKUS-poäng ges för utbildningar, föreläsningar, workshops och andra aktiviteter som är inriktade på utveckling av den farmaceutiska professionen. Poängsystemet gagnar både dig som farmaceut och din nuvarande och framtida arbetsgivare då det tydliggör din kompetens och din rätt till kompetens-utveckling.

Poängen kan integreras i ditt CV, anpassas till din  kompetensutvecklingsplan, användas i som underlag i ditt utvecklingssamtal eller vid anställningsintervjuer.

Ansök om FOKUS-poäng här