Kompetensutveckling genom hela yrkeslivet

Att gå relevanta utbildningar för att upprätthålla och utveckla sin kompetens genom hela yrkeslivet är en självklar del av att vara farmaceut.

Olika typer av kompetensutveckling

Det kan bland annat handla om att hålla sig uppdaterad om:

  • nya läkemedel och behandlingsrekommendationer,
  • uppdaterade regelverk,
  • ny digital teknik,

eller vidareutbildning som ger:

  • fördjupning till specialistkompetens
  • utveckling till nya arbetsuppgifter. 

 

Tips på seminarier och utbildningar som är relevanta för farmaceuter

Förbundets kurser och utbildningar

Externa kurser och utbildningar