Inspirationsföreläsningar - Branschbyte apotek till region (apotekare)

Under hösten 2021 startade Sveriges Farmaceuter en serie webbinarier som behandlar möjligheterna till branschbyte för farmaceuter. Fokus under hösten låg på apotekare som har bytt bransch.

På den här sidan ser du en presentation av föreläsarna, samt en inspelning av webbinariet.

Du måste vara inloggad medlem för att kunna se de inspelade webbinarierna. Inte medlem ännu? Bli medlem här.

Från apotek till region

Vid detta andra tillfälle (27 oktober 2021) i vår serie av webbinarier, har vi tre föreläsare som berättar om sina spännande karriärer och hur de gjorde för att byta bransch från apotek till region:

Aryoutha Asmar Talani, regionapotekare, Universitetssjukhuset i Linköping. Aryoutha är apotekare och är till vardags involverad i arbetet med nationellt ordnat införande av nya läkemedel på klinisk farmakologi i Region Östergötland. Hon har 10 års erfarenhet av arbete på apotek och har arbetat som apotekschef. Har parallellt med sitt arbete även studerat masterprogrammet i e-hälsa (hälsoinformation med inriktning mot eHälsa) vid Linnéuniversitetet och nyligen examineras.

Lisa Johannessonklinisk apotekare, Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Lisa började arbeta på apotek efter apotekarexamen 2016, men har sedan apotekarutbildningen i Göteborg haft ett mål att få jobba med klinisk farmaci. I nuläget jobbar hon kliniskt på kirurg-, urolog- samt ortopediavdelningarna.

Jessica Hjert, klinisk apotekare, Region Värmland. Jessica tog examen 2010 från Göteborgs universitet. Efter examen jobbade hon en tid på ett nystartat apotek innan hon fick anställning som den första kliniska apotekaren inom Landstinget i Värmland. Hon har nu 10 års erfarenhet av klinisk farmaci och har varit en del av uppbyggnaden och utvecklingen av arbetet, framförallt inom primärvården.