Inspirationsföreläsningar - Branschbyte: Flera byten (apotekare)

Under hösten 2021 startade Sveriges Farmaceuter en serie webbinarier som behandlar möjligheterna till branschbyte för farmaceuter. Fokus under hösten låg på apotekare som har bytt bransch.

På den här sidan ser du en presentation av föreläsarna, samt en inspelning av webbinariet.

Du måste vara inloggad medlem för att kunna se de inspelade webbinarierna. Inte medlem ännu? Bli medlem här.

Vid detta tredje tillfälle, från den 16 november 2021, har vi tre föreläsare som berättar om sina spännande karriärer och hur de som farmaceuter har gjort för att byta bransch flera gånger.

1. Gunilla Fernlöf, farmaceut på öppenvårdsapotek. Gunilla tog examen som apotekare 1992. Efter examen har hon arbetat inom landsting, statligt verk, samt med forskning inom läkemedelsindustrin, innan hon tog klivet till att arbeta på öppenvårdsapotek.

2. Lena Ring, FoUU-chef på Nära vård och hälsa, Region Uppsala. Lena tog sin apotekarexamen 1993. 1999 tog hon sin doktorsexamen, blev docent 2007 och adjungerad professor från 2013. Lena har under sin karriär arbetat som lektor och studierektor på Uppsala universitet, som prinicipal scientist på AstraZeneca och senior forskare på Läkemedelsverket. 

3. Jan Matsson, inköpschef inom Polismyndigheten. Jan, som har en apotekarexamen, har gått från marknadsbolag inom läkemedelsindustrin, MSD, som informationsapotekare, via R&D på Astra Zeneca till att jobba inom det offentliga på Stockholms läns landsting, med inköp och upphandling.