">

Projekt FRIHSK

Apotekare och receptarier har de senaste åren blivit allt fler inom hälso- och sjukvården. Uppdragen för farmaceuter i vården kan inkludera allt ifrån tillverkning till konsultationer med annan vårdpersonal och patienter. Trots detta har det hittills inte funnits enhetliga krav på vilken kompetens som krävs för dessa olika områden, utöver en farmaceutisk grundexamen.

FRIHSK, som står för Farmaceuters Roller i Hälso- och Sjukvården, är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Farmaceuters offentligsektion och Apotekarsocietetens sjukvårdsfarmacisektion, med målet att beskriva och utveckla några av de vanligaste rollerna för apotekare och receptarier inom hälso- och sjukvården.

Projektgruppen har identifierat sex vanliga roller för farmaceuter inom vården, som de vill arbeta vidare med. Som ett första steg har projektgruppen tagit fram detaljerade kriterier beskrivna för de farmaceuter som arbetar med rollområde klinisk farmaci. Med en matris som ska fungera som riktlinje för lämpliga lönelägen och utvecklingssteg, och som beskriver vilken kompetens som krävs för olika uppgifter, ska det bland annat bli lättare att utlysa tjänster på olika nivåer. Ramverket kan även användas för farmaceuter som vill utvecklas i sin yrkesroll.

Tanken är att motsvarande beskrivning för fler områden än klinisk farmaci ska tillkomma i det nationella ramverket framöver. Ramverket lanseras alltså stegvis, och projektgruppen tar gärna emot synpunkter.

Under ett webbinarium som genomfördes den 21 april berättade Matts Balgård och Celina Sving från projektgruppen mer om FRIHSK-projektet, och hur arbetet med att ta fram rollbeskrivningen för rollområde klinisk farmaci har gått till. Webbinariet spelades in och kan ses på Apotekarsocieteten webbplats.

Läs mer

Rollområde klinisk farmaci 
Process rollframtagning 
Pressmeddelande (2022-04-19)

Kontakt

Celina Sving
Projektsamordnare, Sveriges Farmaceuters Offentligsektion
celina.sving@regionuppsala.se

Matts Balgård
Projektsamordnare, Sektionen för sjukvårdsfarmaci, Apotekarsocieteten
matts.balgard@akademiska.se