Skicka in ett etiskt dilemma/etisk frågeställning

Forum för etikfrågor tar emot och diskuterar frågor från medlemmar om etiska frågeställningar och dilemman som uppstår i yrkesvardagen.

Har du ställts inför ett knepigt etiskt dilemma i din yrkesvardag som farmaceut? Då kan du vända dig till Forum för etikfrågor för att få stöd, via formuläret nedan, där du är anonym. Forum diskuterar de frågor som medlemmar skickar in och kan, när diskussionsunderlaget bedöms vara intressant för många farmaceuter, välja att publicera de etiska övervägandena i Svenska Farmaci. Alla uppgifter om personer och arbetsplatser anonymiseras i så fall.

Förhoppningen är att frågorna ska kunna användas för att hjälpa medlemmar att ställa in sin etiska kompass. 

Etiskt dilemma/etisk frågeställning