Forum för etikfrågor

orange symbol med ett äpple i mitten. runt äpplet står det för dig som är förtroendevald

På extra fullmäktige hösten 2020, beslutades att ett forum för etikfrågor skulle etableras. Forum för etikfrågor är ett fristående permanent organ inom förbundet. Målsättningen för forumets arbete är att alla medlemmar ska ha en yrkesetisk grund i sin professionella verksamhet.

Forumets ledamöter utses av Fullmäktige utifrån förslag från den centrala valberedningen. Forum för etikfrågor består av ledamöter från offentlig sektor, industri och apotek och ska fokusera på utveckling och vägledning av etikfrågor inom alla medlemmars verksamhetsområden. Läs om vilka som ingår i forumet här.

Forumet kan fungera som stöd och bollplank för medlemmar när ett etiskt dilemma har inträffat i yrkesutövningen, eller vid en etisk frågeställning. Vidare ska forumet också diskutera mer principiellt om etiska aspekter på farmaceutens yrkesutövning, om relationer till patienter, kunder, myndigheter, arbetsgivare med flera.

➡️ Du kan skicka in ditt etiska dilemma eller din frågeställning helt anonymt här.