Forum för etikfrågor

orange symbol med ett äpple i mitten. runt äpplet står det för dig som är förtroendevald

Ibland ställs man i sin professionella roll som farmaceut i konflikt mellan olika intressen. Det kan till exempel handla om en situation där respekten för individens rätt till självbestämmande ställs mot principen om att ha individens bästa som mål eller ett tillfälle där författningens krav ställs mot farmaceutens moraliska uppfattning.

På extra fullmäktige hösten 2020, beslutades att ett forum för etikfrågor ska etableras. Forumets ledamöter utses av Fullmäktige utifrån förslag från den centrala valberedningen. Forum för etikfrågor består av ledamöter från offentlig sektor, industri och apotek och ska fokusera på utveckling och vägledning av etikfrågor inom alla medlemmars verksamhetsområden. Läs om vilka som ingår i forumet här

Forumet kan fungera som stöd och bollplank för medlemmar när ett etiskt dilemma har inträffat i yrkesutövningen, eller vid en etisk frågeställning. Vidare ska forumet också diskutera mer principiellt om etiska aspekter på farmaceutens yrkesutövning, om relationer till patienter, kunder, myndigheter, arbetsgivare m.fl.
 
Forum för etikfrågor är ett fristående permanent organ inom förbundet. Målsättningen för forumets arbete är att alla medlemmar ska ha en yrkesetisk grund i sin professionella verksamhet.

➡️ Du kan skicka in ditt etiska dilemma eller din frågeställning helt anonymt här