Årets Farmacistudent 2021

 

 

Malin Andersson är Årets Farmacistudent 2021

Sveriges Farmaceuter utnämner apotekarstudenten Malin Andersson till Årets Farmacistudent! 
Årets Farmacistudent är Sveriges Farmaceuters prestigefyllda årliga utmärkelse, som tilldelas en student på en farmaceutisk grundutbildning som bidragit positivt till att förbättra farmacibranschen eller farmacistudenters situation, och genom det inspirerar farmacistudenter till engagemang för sin profession. Årets Farmacistudent utses av förbundsstyrelsen efter nomineringar från medlemmarna. Priset delas ut varje år på hösten och består, förutom av äran, av ett diplom, blommor, en graverad mortel och pistill och en prissumma på 5 000 kr.

Motivering Årets Farmacistudent

Malin Andersson är apotekarstudent vid Göteborgs Universitet. Hon har redan sedan termin ett visat stort engagemang och har initierat att återstarta ett inaktivt utbildningsråd. Detta har resulterat i ett förbättrat apotekarprogram och mer studentinflytande på utbildningen. Malin Andersson har suttit med i Sahlgrenska Akademins studentkår och därmed säkerställt att apotekarprogrammets perspektiv i kåren representerats.

Grattis till utmärkelsen! Hur känns det?

-  Tack! Det känns överväldigande och väldigt kul förstås! Jag blev väldigt glad och rörd över nomineringen.

Du har utnämnts till Årets Farmacistudent bland annat för att ditt engagemang har lett till ökat studentinflytande och förbättrat utbildningsprogram. Vad är det som driver dig?

-  I grunden är det nog att jag som person tycker det är viktigt att om man har synpunkter att man försöker göra något av dem. Vi som studenter har möjlighet att påverka och ha inflytande över vår utbildning och jag tycker det är viktigt att ta vara på det för att driva professionen framåt. Sen tycker jag det är väldigt kul med utbildning och gillar att diskutera utbildningsfrågor.

Vilka förbättringar för farmacistudenter skulle du vilja se framöver?

-  Jag skulle vilja se en utbildningsmiljö där både studenter emellan samt studenter och lärare ser mer på varandra som framtida kollegor och att vi lyfts mer att vi har en självklar roll inom våra olika branscher.

Läs en längre intervju med Malin Andersson i Svensk Farmaci.

Under prisutdelningsceremonin den 13/10 2021 höll Malin Andersson ett intressant föredrag där hon beskriver sitt engagemang i studentfrågor. Du kan lyssna på föredraget här:

Malin Andersson: Ljudfil MP4

Föredraget är 15 minuter långt.