Årets Farmacistudent 2020

  

Lina Jonsson är Årets farmacistudent 2020

Sveriges Farmaceuter utnämner apotekarstudenten Lina Jonsson till Årets farmacistudent. 
Årets farmacistudent är Sveriges Farmaceuters prestigefyllda årliga utmärkelse, som tilldelas en student på en farmaceutisk grundutbildning som bidragit positivt till att förbättra farmacibranschen eller farmacistudenters situation, och genom det inspirerar farmacistudenter till engagemang för sin profession.Årets Farmacistudent utses av förbundsstyrelsen efter nomineringar från medlemmarna. Priset delas ut varje år på hösten och består, förutom av äran, av ett diplom, blommor, en graverad mortel och pistill och en prissumma på 5 000 kr.

Motivering Årets farmacistudent
Årets farmacistudent är apotekarstudenten Lina Jonsson, vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Lina har sedan hon började apotekarprogrammet visat ett stort intresse och engagemang för utbildningen. Hon har via utbildningsrådet bidragit till att utveckla utbildningen vid Sahlgrenska Akademin och som ledamot i styrelsen för SNAPS (Swedish National Association of Pharmaceutical Students) arbetat för att öka samarbetet mellan alla lärosäten i Sverige som erbjuder farmaciutbildningar

Lina har också haft rollen som studentambassadör för Sveriges Farmaceuter där hon genom olika aktiviteter inspirerat och motiverat sina kurskamrater till att engagera sig för professionen, förmedla erfarenheter från olika yrkesval och bli medlemmar i förbundet. 

Avslutningsvis ett citat från Lina ”Jag känner en så otrolig stolthet över min profession, en stolthet som jag önskar att alla som går och har avslutat utbildningen ska känna.”

Prisutdelning och en intervju med Lina Jonsson

Om du har problem med uppspelningen: om klippet inte spelas upp i din webbläsare, pröva då igen med en annan webbläsare.