Årets Farmaceut 2021

Maria Landgren är Årets Farmaceut 2021

Sveriges Farmaceuter utnämner apotekaren Maria Landgren till Årets Farmaceut!
Årets Farmaceut är Sveriges Farmaceuters prestigefyllda årliga utmärkelse, som tilldelas en apotekare eller receptarie som gjort betydande insatser för farmacin i Sverige. Årets Farmaceut utses av förbundsstyrelsen efter nomineringar från medlemmarna. Priset delas ut varje år på hösten och består, förutom av äran, av ett diplom, blommor, en graverad mortel och pistill och en prissumma på 10 000 kr.

Motivering Årets Farmaceut

Maria Landgren är en uppskattad ledare i region Skåne. Sedan flera år har hon med ett tydligt driv, djup kunskap och bred erfarenhet hittat nya lösningar kring läkemedelsanvändning i den offentliga sektorn. Maria Landgren uppskattas för sin kapacitet och sin tydliga kommunikation. Under pandemin har hon tagit fram en nationell modell för läkemedelsinköp och även arbetat som en av Skånes två vaccinsamordnare.

- Jag är jätteglad och stolt, samtidigt känns det helt overkligt, säger Maria Landgren i en intervju i Svensk Farmaci.

Under prisutdelningsceremonin den 13/10 2021 höll Maria Landgren ett mycket intressant föredrag. Du kan lyssna på det här:


Maria Landgren: Ljudfil, MP4.

Föredraget är 30 minuter långt.