Årets Farmaceut 2020

Lars-Åke Söderlund, Årets farmaceut 2020


Lars-Åke Söderlund är Årets farmaceut 2020

Sveriges Farmaceuter utnämner apotekaren Lars-Åke Söderlund till Årets farmaceut.
Årets Farmaceut är Sveriges Farmaceuters prestigefyllda årliga utmärkelse, som tilldelas en apotekare eller receptarie som gjort betydande insatser för farmacin i Sverige. Årets Farmaceut utses av förbundsstyrelsen efter nomineringar från medlemmarna. Priset delas ut varje år på hösten och består, förutom av äran, av ett diplom, blommor, en graverad mortel och pistill och en prissumma på 10 000 kr.

Motivering Årets farmaceut

Årets farmaceut är apotekaren Lars-Åke Söderlund. Under hela sin karriär på med tiden allt mer seniora positioner inom Apoteket AB har Lars-Åke arbetat med hur farmaceuter kan öka patientsäkerheten på både ett nationellt och internationellt plan. Detta har han gjort genom att öka synligheten av farmaceuten som en nyckelspelare när det gäller god läkemedelsanvändning och patientsäkerhet, både internt i bolaget och externt. Ett tydligt exempel där Lars-Åke varit drivande är "Koll på läkemedel", ett samarbete mellan Apoteket AB och Sveriges största pensionärsorganisationer, PRO, SPF Seniorerna och SKPF som på ett utmärkt sätt bidragit till att förbättra läkemedelssäkerheten i Sverige.

Lars-Åke har under många år gjort uppskattade och värdefulla insatser inom FIP (International Pharmaceutical Federation) och han är en flitigt anlitad föreläsare internationellt, bl.a. rörande framtidens apotek och hälso- och sjukvård, klinisk farmaci i öppen- såväl som sluten vård, digitaliseringens möjligheter och apotekens tjänster som en integrerad del av en god, nära och hållbar primärvård. Lars-Åke är idag ordförande i FIPs största sektion, sektionen för öppenvårdsfarmaci och samtidigt ordförande i FIPs programkommitté. Under Covid-19-pandemin blev Lars-Åke utvald att ingå i den grupp inom FIP som ansvarade för organisationens initiala vägledning till sina medlemmar och han är idag en viktig medlem i "FIP COVID-19 Global Expert Advisory Group" som är rådgivande för farmaceuter i hela världen. De internationella råd och vägledningar som utarbetats har han på ett föredömligt sätt sett till att sprida också till svenska farmaceuter.

Prisutdelning och Lars-Åke Söderlunds digitala föredrag

Om du har problem med uppspelningen: om klippet inte spelas upp i din webbläsare, pröva då igen med en annan webbläsare.