Frågor och svar om farmaceuters arbetsmarknad

Var jobbar receptarier?

Receptarier arbetar oftast kommunikativt kring läkemedel och hälsa på apotek. Receptarier hittar man på alla positioner på apotek. Många receptarier är apotekschefer. Den enda tjänsten på apotek där det kan krävas högre utbildning är på tjänsten som läkemedelsansvarig, där man i första hand anställer apotekare.

Receptarier kan även arbeta inom life-science-branschen och inom offentlig sektor.

Läs mer under respektive länk:
Farmaceut inom apotek

Farmaceut inom offentlig sektor

Farmaceut inom life-science-branschen

Receptarieutbildningen kan tillgodoräknas även i Finland och Norge. Om du vill arbeta på apotek är alltså receptarieyrket ett mycket bra val.

Var jobbar apotekare?

Apotekare finns där läkemedel forskas fram, utvecklas, hanteras och används. Den längre utbildningen som apotekare ger dig möjlighet att jobba i ledande positioner inom läkemedelsvärlden, till exempel som projektledare eller chef. 

Apotekare arbetar på apotek men många arbetar också på läkemedelsföretag och på myndigheter. Många apotekare jobbar även inom landstingen, till exempel som klinikapotekare på sjukhus eller med läkemedelsförsörjning.

Läs mer under respektive länk:
Farmaceut inom apotek

Farmaceut inom offentlig sektor

Farmaceut inom life-science-branschen

Hur ser farmaceuters framtidsutsikter ut?

Arbetsmarknaden för farmaceuter är stabil. Under senare år har många nya apotek öppnats. Detta, i kombination med att myndigheter anställer farmaceuter och en livskraftig läkemedelsindustri skapar en god arbetsmarknad.

I Sacorapporten Framtidsutsikter presenterar Sacoförbunden årligen sina prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer att se ut på fem års sikt. I rapporten kan du ta del av yrkesprognoser i en förkortad form.

Här hittar du Sacorapporten

Var kan farmaceuter arbeta geografiskt sett?

Som farmaceut kan man arbeta i hela Sverige. Läkemedelsindustriarbete och myndighetsarbete finns ofta i och kring storstäder, medan apoteksarbete naturligt nog finns på de flesta ställen i landet. 

Receptarier kan arbeta i Sverige, Norge och Finland. Apotekare kan få sin examen godkänd i hela EU och kan då arbeta som apotekare. För arbete i övriga länder kan det krävas vissa kompletteringar.