Arbetsmarknad

Farmaceuter kan ha många olika roller i flera branscher, framför allt inom apoteksbranschen, offentlig sektor och life science-branschen.

Apoteksbranschen

Farmaceuter är nyckelkompetensen inom apoteksbranschen. På apotek arbetar farmaceuter med rådgivning och receptexpedition, har kvalitets- eller ledningsansvar eller olika typer av specialistroller.

➡️ Läs mer om roller för farmaceuter inom apoteksbranschen 

Offentlig sektor

Inom offentlig sektor arbetar farmaceuter med läkemedelsförsörjning och patientnära arbete inom hälso- och sjukvården, med forskning och utbildning inom akademin samt med utredningsarbete på myndigheter.

➡️ Läs mer om roller för farmaceuter inom offentlig sektor

Life-science-branschen

Inom life science-branschen som består av bioteknik-, läkemedels- och medicinteknikföretag, arbetar farmaceuter bland annat med forskning, produktutveckling, kvalitetssäkring, biverkningsövervakning, marknadsföring, medicinsk information och myndighetskontakter.

➡️ Läs mer om roller för farmaceuter inom life-science branschen här