Apoteksdagen 2020

Tillsammans med Sveriges Apoteksförening och Apotekarsocieteten, bjöd Sveriges Farmaceuter in till en Apoteksdag den 26 november 2020. Under dagen diskuterades aktuell forskning och nyheter som berör farmaceuter på apotek - ur ett svenskt perspektiv med internationell utblick.

Innehåll för dagen

Vilka aktuella frågor är på gång och hur påverkar de dig som farmaceut på apotek? Under en heldag belystes och diskuterades ämnen som du som farmaceut står inför redan nu och kommer att ställas inför i framtiden, till exempel:

  • Apotekens roll under coronakrisen.
  • Kommer nationella läkemedelslistan att förbättra läkemedelsbehandlingen?
  • Nära eller rådgivning på distans – vad vet vi?
  • Hur kan apoteksverksamheten bli mer hållbar ur ett miljöperspektiv.

Programmet med dagens alla talare hittar du här:

Program för Apoteksdagen 2020