Apoteksdagen - senaste nytt för dig som farmaceut

Apoteksdagen är ett gemensamt arrangemang av ApotekarsocietetenSveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening.

Samarrangemanget, som startade under hösten 2020, är ett kostnadsfritt möte som främst riktar sig till farmaceuter som arbetar på apotek. Syftet med Apoteksdagen är att skapa en ny arena för att diskutera och belysa aktuella, apoteksspecifika ämnen. 

Här kan du ta del av tidigare års Apoteksdagar:

Apoteksdagen 2021

Apoteksdagen 2020