PROFESSION

Sveriges Farmaceuter verkar för att stärka farmaceuters profession. Vi arbetar efter de strategiska mål som antogs under fullmäktige 2019.

Strategiska mål för professionsfrågor fram till 2025


  • Farmaceuters kompetens och yrkesroller är kända av allmänheten, vården och näringslivet

  • Farmaceuter är alltid med när läkemedel diskuteras.

  • Farmaceuter samarbetar konstruktivt med andra professioner.

  • Farmaceuters roll för en bättre hälsa är klargjord och framtidssäkrad.

  • Farmaceuter har tydliga karriärvägar inom alla yrkesbanor.

  • Farmaceuter går relevanta utbildningar för att upprätthålla och utveckla sin kompetens genom hela yrkeslivet