2015-12-16

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att försöka öka antalet ämneslärare i grundskolan med behörighet inom naturvetenskapliga ämnen och teknik.

Det handlar om att snabbutbilda personer med forskarexamen och dessutom erbjuda möjlighet till finansering under studieperioden. Vi tycker att det är ett bra förslag, men pekar på det faktum att man endast räknar med att utexaminera 250 lärare under en femårsperiod, Vi föreslår på sikt skapa tjänster på grundskolenivå med viss tid avsatt för forskning.

Remissvar 151216 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Nyheter

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

2016-01-22 14:07

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

2015-12-16 21:21

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2015-12-15 21:56

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...