2015-10-15

Ny säkerhetslösning

Denna remiss handlar om att TLV vill förenkla det elektroniska system man har för ansökningar. Det man har idag är inte användarvänligt och det man föreslår verkar vara en klar förbättring.

Sveriges Farmaceuter har inga synpunkter på nämnda förslag.

Remissvar Ny säkerhetslösning 20151014

Nyheter

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

2016-01-22 14:07

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

2015-12-16 21:21

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2015-12-15 21:56

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...