2015-05-18

Homeopatiska preparat ska inte särbehandlas

Sveriges Farmaceuter tycker att homeopatika och därmed också antroposofiska preparat ska underkastas samma krav på visad effekt som potentiella läkemedel.

– Den här remissen är mycket viktig ur ett principiellt perspektiv, säger Clary Holtendal.

Förbundet menar i remissvaret att våra medlemmar riskerar att hamna i etiska dilemman om apoteken tillhandahåller homeopatiska preparat. Därför ser vi inte att preparaten ens kan förekomma i egenvården.

– En och samma läkemedelslag ska gälla för alla produkter på svenska apotek. Vi ser inget utrymme för särbehandling, säger Clary Holtendal.

I remissen skriver utredarna om de etiska dilemman som hälso- och sjukvårdspersonal hamnar i, men nämner inte apoteksfarmaceuter som hälso- och sjukvårdspersonal.

– Detta har vi med emfas uppmärksammat utredarna på, avslutar Clary Holtendal.

Remissvar 20150518 Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

Nyheter

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

2016-01-22 14:07

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

2015-12-16 21:21

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2015-12-15 21:56

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...