2015-03-09

Förslag till reviderad GPP

Detta är inte en remiss i vanlig ordning från något departement eller myndighet utan här har Apoteksföreningen begärt synpunkter på den uppdaterade GPP:n (Good Pharmacy Pracitce) som man nu färdigställer. Här är vårt svar som vi skickade in idag.

Läs hela remissvaret här

Nyheter

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

2016-01-22 14:07

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

2015-12-16 21:21

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2015-12-15 21:56

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...