2015-12-15

Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2016:x)

Förslag om en nygammal föreskrift som reglerar utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Den nuvarande föreskriften 2009:13 har genomgått en andra översyn, den förra gjordes 2014. Eftersom förändringarna anses så omfattande föreslår man att mycket av den gamla skrivningen införlivas i en ny föreskrift och den gamla 2009:13 skrotas.

Inga särskilt kontroversiella förändringa förutom att man väljer en återgång till den ursprungliga skrivningen om ”obs” på recept:

I den ursprungliga föreskriften, före 2014, ska förskrivaren ange obs om dosen överskrider rekommenderad (=produktresumé, fass och nationella eller lokala rekommendationer) dos. I föreskriften från 2014 står att förskrivaren ska ange ”obs” om användningen eller doseringen av läkemedlet avviker från godkännandet (=produktresumé=fasstext). Vi tyckte att den förändringen var bra eftersom farmaceuter i allmänhet bara har fasstexter och produktresuméer att utgå från. Nu har man föreslagit en återgång till det gamla. Förskrivaren ska ange ”obs dos” om doseringen överskrider rekommenderad maxdos. Förskrivaren kan (inte ska) ange ”obs ändamål” om förskrivningen avviker från godkänd indikation.

Alltså:

  1. Man ändrar från godkänd till rekommenderad dos. (Vi tycker det är mindre bra).
  2. Endast högre än rekommenderad dos ska anges med ”obs dos” inte lägre. (Inte bra, låg dos kan också innebära risker).
  3. Indikationen/ändamålet kan anges med ”obs ändamål” alltså  inte ska som är fallet nu. (Mindre bra).

Remissvar 151216 Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2016:x)

Nyheter

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

2016-01-22 14:07

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

2015-12-16 21:21

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2015-12-15 21:56

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...