2015-01-09

Apoteksombud

Sveriges Farmaceuter har besvarat en remiss rörande en rapport från LV som rör apoteksombud.

Idag har Apoteket AB ensamrätt, en kvarleva från monopoltiden, på apoteksombud. Men i och med halvårsskiftet 2015 så försvinner den ensamrätten och LV har nu utrett hur man skulle kunna lösa frågan efter det.

Förslaget innebär i korthet:

  • Att ombudsverksamheten ska finnas kvar även efter halvårsskiftet.
  • Att alla aktör (alltså inte bara Apoteket AB) ska kunna driva ombud, efter anmälan till LV.
  • Att det då är öppenvårdsapoteket som ansvarar för verksamheten. Ett konkret exempel på det är att LMA blir ansvarig även för ombudets verksamhet.
  • Receptfritt som finns på apoteket ska även kunna säljas hos ombudet.

Förbundet avstyrker det förslag som LV ger om att ombudet ska få sälja alla receptfria läkemedel som det ansvariga öppenvårdsapoteket säljer, i enlighet med vad vi skriver i Nollvisionen.

Läs hela remissvaret här.

Nyheter

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

2016-01-22 14:07

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

2015-12-16 21:21

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2015-12-15 21:56

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...