2015-03-23

Ändringar i tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

LV har skickat ut en remiss som rör förslag till ändringar i de föreskrifter som reglerar ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek.

I korthet handlar det dels om att det tillförs krav om vissa administrativa uppgifter som inte funnits tidigare, när det gäller ansökan om apotek som avser att bedriva distanshandel. E-apotek kommer också i framtiden förses med en logotyp som garanterar att de har tillstånd att bedriva handel med läkemedel. Det är förändringar som kommit till för att stävja förekomsten av illegala läkemedel och är EU-initierat.

Sedan passar verket på att göra vissa ändringar i den generella ansökan, det vill säga den som rör alla apotek vare sig de är e-apotek eller öppenvårdsapotek. Man vill:

  1. Ta bort kravet på att ange telefaxnummer. Vi tillstyrker.
  2. Ta bort kravet på att ange bemanningsplan och vilken kompeten som farmaceuter besitter. Det har visat sig att det är flera som inte skickar in vare sig plan eller kompetensbeskrivning redan idag utan några konsekvenser. Kompetenskrav och krav på ett minsta antal farmaceuter finns dock i författning i dag så det är reglerat på den nivån. Vi tillstyrker förslaget.
  3. Verket vill även att man tar bort krav på att skicka in kopia på legitimation i samband med anmälan om LMA. LV vill att detta krav ska läggas på tillståndsinnehavaren att ombesörja i högra utsträckning vilket vi tillstyrker.

I och med att man tar bort det från tillståndsansökan tycker vi att det finns anledning för verket att monitorera kompetenskrav och bemanning vid inspektioner i högre utsträckning. 

Läs hela remissvaret här

Nyheter

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

2016-01-22 14:07

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

2015-12-16 21:21

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2015-12-15 21:56

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...