Remissvar 2015

Kostnadsfria läkemedel till barn

09 mars 2015, 10:36

Redan när regeringen tillträdde i höstas så gick man ut med att man skulle införa åtgärder för at...

Medicrimekonventionen

03 mars 2015, 10:38

Sveriges Farmaceuter har besvarat en remiss rörande Sveriges tillträde till Europarådets konventi...

Förslag till ny modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå

17 februari 2015, 14:47

Förbundets svar till UKÄ via Saco på remissen om utvärdering av forskarutbildningarna. Bakgrunden...

Apoteksombud

09 januari 2015, 14:50

Sveriges Farmaceuter har besvarat en remiss rörande en rapport från LV som rör apoteksombud.