2015-05-28

Införlivande av tobaksproduktdirektivet

En remiss som kanske ligger utanför vårt sedvanliga intresseområde men eftersom e-cigaretter inkluderas i uppdraget så valde vi att titta på denna.

Remissen handlar alltså om införlivande av tobaksproduktdirektivet (EU-direktiv) i Sverige.

När utredningen kom ut så var det inte fastslaget huruvida e-cigaretter var att betrakta som läkemedel eller inte men i mars kom en dom från kammarrätten i Stockholm där det konstaterades att det är läkemedel.

Självfallet uppkommer ju frågor efter detta beslut men hur man än vänder och vrider på det så kan man inte begära att utredarna skulle ta upp detta i sin utredning och då faller vitsen för oss att ha några särskilda synpunkter på just denna remiss eftersom den omfattar tobaksprodukter.

Remiss om införlivande av tobaksproduktdirektivet 150513

Nyheter

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

2016-01-22 14:07

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

2015-12-16 21:21

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2015-12-15 21:56

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...