Nyheter

Råd vid receptexpediering

2016-10-07 13:44

Remissen rör 2/3- och 90-dagarsregeln. Vi skriver att vi är skeptiska och tycker att frågan och...

Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning

2016-08-26 10:27

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerad remiss och har inget att invänd...

Effektiv vård

2016-05-30 08:58

Det är en bra utredning med många bra förslag även om omsättningen i praktik sedan kommer att bli...