Remissvar 2016

Råd vid receptexpediering

2016-10-07 13:44

Remissen rör 2/3- och 90-dagarsregeln. Vi skriver att vi är skeptiska och tycker att frågan och...

Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning

2016-08-26 10:27

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerad remiss och har inget att invänd...

Effektiv vård

2016-05-30 08:58

Det är en bra utredning med många bra förslag även om omsättningen i praktik sedan kommer att bli...

Remiss om särskild receptblankett

2016-05-10 08:44

Bakgrunden är att regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att åstadkomma en minskning av...

Restnoteringar av läkemedel

2016-04-13 15:44

Vi har besvarat en högaktuell remiss rörande restnoteringar. I korthet handlar det om att LV har...

Utformning av apoteksetiketter

2016-04-08 11:38

Läkemedelsverket inhämta synpunkter från berörda parter om hur man upplever befintlig utformning ...

Remiss om "obs dos"

2016-03-18 11:21

Remissen handlar om skrivningen ”obs” på recept då läkaren vill uppmärksamma farmaceuten på att...

Fria preventivmedel

2016-03-08 09:51

Sveriges Farmaceuter har inget att invända mot förslaget. Vi anser dock att konsekvensanalysen...

Förslag till föreskrifter om optikers rekvisition och hantering av läkemedel

2016-02-19 14:09

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss och har inget att invän...

Förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården

2016-02-02 13:39

Remissen berör dels en konsekvensutredning rörande genomförandet av det moderniserade...

Förordningsförändringar med anledning av Yrkeskvalifikationsdirektivet

2016-01-22 13:39

Remissen handlar om ändringar i författningstexten för att kunna implementera det nya...

Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om anmälan av lagerberedning

2016-01-12 13:59

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss och har inget att invän...