Förbundets remissvar

Sveriges Farmaceuter utgör en remissinstans och besvarar regelbundet remisser från departement, Socialstyrelsen och andra myndigheter i samverkan med aktuell medlemssektion. Detta är ett viktigt sätt att påverka politiker och andra beslutsfattare.