23 augusti 2018, 00:00

Sveriges Farmaceuter välkomnar förändringar på apoteksmarknaden

Sveriges Farmaceuter välkomnar den katalog av myndighetsuppdrag på apoteksområdet som regeringen fattat beslut om i dag, torsdag. Många av förändringarna är mycket viktiga för patienterna, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Dagens regeringsbeslut innebär att en lång rad uppdrag med koppling till apoteksmarknaden läggs på myndigheter.

Regeringen tar bland annat steg mot att införa kompetenskrav som ska gälla vid rådgivning om egenvård på apotek.

Andra myndighetsuppdrag handlar om att skärpa upp tillståndsgivningen och tillsynen av apoteksmarknaden.

– Sammantaget är det här mycket positiva besked. Efter flera års diskussioner, där förbundet varit i högsta grad drivande, ser vi nu ett positivt resultat. Vi ser fram emot att medverka i denna utveckling och bidra med insikter och erfarenheter från våra medlemmar, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på fackförbundet Sveriges Farmaceuter.

Regeringen vill också att myndigheten TLV, via ett antal indikatorer, följer upp huruvida apoteken lever upp till sitt grunduppdrag. Man vill också utvärdera hur den nyligen införda returrätten fungerar. 

TLV får dessutom i uppdrag att bereda terrängen för en statligt subventionerad så kallad farmaceutisk tjänst på apotek för en avgränsad kundgrupp.

Förslaget om en subventionerad farmaceutisk tjänst har varit en hjärtefråga för förbundet under många år. Det kan till exempel innebära att patienter med kroniska sjukdomar får en utökad rådgivning, jämfört med idag, vid insättning av nya läkemedel.

– Det här förslaget är viktigt, dels i ett professionsperspektiv men framför allt i ett patient- och samhällsperspektiv. Felaktig läkemedelsbehandling orsakar stort lidande och kostar det svenska samhället enorma summor. Via en farmaceutisk tjänst kan apoteksfarmaceuter i än högre utsträckning bidra till en förbättrad läkemedelsanvändning, säger Clary Holtendal.

Nyheter

18 december 2019, 15:22

Eva Arlander blir ny förbundsdirektör för Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter har rekryterat Eva Arlander som förbundsdirektör. Eva tillträder sin tjänst...

24 november 2018, 09:55

Sveriges Farmaceuter valde väg inför framtiden

Villkoren för medlemmarna på apoteksmarknaden, förbundets medlemsutveckling, samt utvecklingen fö...

25 september 2018, 00:00

Åhh nej, inte ännu ett särintresse med en egen dag!!!

Det är ju en fullständigt normal reaktion över alla dessa bemärkelsedagar som rullar in i parti o...